top of page

Taiwan Dance Scene-Mixed Program

 

(兩廳院 2017新點子舞展-陳武康)   

《One dance, one dances, one danced》

 

National Experimental Theater, 2017

Dancers: Wu-kang Chen, Ming-hwa Yeh, Yu-Ting Fang

Set design: Yin-chiao Liao, Yi-Hsuan Ma

Lighting design: Tian-Hong Wang

Photo by Weichia Su

bottom of page